Voor u maken we een uitzondering

Heeft u klachten?

Als Vivantes willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent, maar ook uw opmerkingen nemen wij graag in ontvangst. Wellicht bent u niet geheel tevreden over onze zorg, dienstverlening of heeft u andere verwachtingen of wensen. Wij hopen dat u op dat moment uw onvrede met ons deelt want dan biedt u ons de kans onze dienstverlening kritisch te bekijken en waar mogelijk te verbeteren.

 

Binnen Vivantes willen we onvrede en klachten graag zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de ‘oorsprong’ oplossen. Daarom hanteren we een voorkeursroute om uw klacht af te handelen:

 

 • Stap 1: u meldt uw klacht bij een betrokken medewerker
  U maakt uw klacht kenbaar aan een betrokken medewerker. Wellicht kan uw klacht snel en eenvoudig verholpen worden.
 • Stap 2: u klopt aan bij de locatiemanager
  Is uw klacht niet opgelost of bent u ontevreden over de oplossing? Of wilt u de medewerker er niet op aanspreken? Dan kunt u ook rechtstreeks de locatiemanager benaderen.
 • Stap 3: onafhankelijke klachtenbemiddeling
  Is naar uw mening uw klacht niet of onvoldoende opgelost? Dan kunt u de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen. Deze ondersteunt en adviseert, kan onderzoek doen en bemiddelen bij de oplossing van de klacht.
  Contactgegevens onafhankelijke klachtenbemiddeling
  Mevrouw Lisanne Fedder
  E-mail: klachtenfunctionaris@vivantes.nl. Telefoon: 06 420 688 69.
 • Stap 4: u benadert de Raad van Bestuur
  Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing van de klachten, dan kunt u uw klacht ook rechtstreeks richten aan de Raad van Bestuur van Vivantes. Dit kan schriftelijk of via e-mail (info@vivantes.nl). Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris, is de Raad van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. De Raad van Bestuur kan uw klacht zelf in behandeling nemen of overdragen aan de directeur van het betrokken organisatieonderdeel. De Raad van Bestuur beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk, en zal zijn oordeel aan u en aan degene op wie de klacht betrekking heeft schriftelijk of per email mededelen.

  Of: u gaat naar de klachtencommissie
  Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de klachtencommissie bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. De klachtencommissie brengt zo spoedig mogelijk advies uit over de beoordeling van de klacht. Het advies van de klachtencommissie strekt tot ongegrondverklaring van de klacht dan wel gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht. Het advies van de klachtencommissie kan mede betrekking hebben op, naar aanleiding van de klacht, te nemen maatregelen. De Raad van Bestuur deelt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de klachtencommissie aan u, aan degene op wie de klacht betrekking heeft en aan de klachtencommissie schriftelijk of per e-mail zijn oordeel over de klacht mee.
  Contactgegevens klachtencommissie
  Klachtencommissie cliënten Vivantes
  T.a.v. de heer Moonen, secretaris klachtencommissie cliënten
  Postbus 650
  6160 AR Geleen
  e-mail: info@Vivantes.nl, t.a.v. de heer Moonen, secretaris klachtencommissie
  Klik hier voor de samenstelling van de klachtencommissie.
 • Stap 5: Geschillencommissie
  Bent u niet tevreden over de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie.

 

Klachtenreglement cliënten

Klik hier voor de volledige tekst van het klachtenreglement cliënten.

 

Schade

Heeft u schade raadpleeg dan het desbetreffende hoofdstuk in de Informatieklapper voor cliënten.