Vivantes Zorggroep, zo uniek als mensen

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.
Vivantes Zorggroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Vivantes Zorggroep op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met de klantadviseurs.

 

Verwijzing
Een aantal 'links' (verwijzingen) in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Vivantes Zorggroep worden beheerd en waarover Vivantes Zorggroep geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Vivantes Zorggroep dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

 

Privacy
Indien u via e-mail of andere vormen van elektronische communicatie contact zoekt met de Vivantes Zorggroep, worden, afhankelijk van de manier waarop, uw gegevens bij ons bekend. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en conform de daarvoor opgestelde wetgeving. Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.