Ouderenzorg met toekomst

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij/zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft.

 

De cliëntvertrouwens ­persoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij het gesprek met degene waar de cliënt de onvrede bij ervaart of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

 

Soms vinden cliënten het moeilijk om rechtstreeks een gesprek aan te gaan met degene over wie ze ontevreden zijn. Dan kan het helpen als de cliëntvertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig is bij dit gesprek. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden.

 

Contact

Wanneer u dat op prijs stelt kunt u dan de cliëntvertrouwenspersoon, Angelique Cörvers, raadplegen. Zij wordt benoemd met instemming van de Cliëntenraad en is volledig onafhankelijk. Zij kan voor u bemiddelen bij ontevredenheid of u informeren over de klachtenprocedure van Vivantes. Daarnaast kunt u ondersteuning krijgen bij het formuleren van een klacht. Angelique is werkzaam bij Stichting Daelzicht en bereikbaar via telefoonnummer 0475 – 57 77 77. Mocht zij niet aanwezig zijn en is de situatie niet uitstelbaar, dan bestaat de mogelijkheid dat een van haar collega’s deze taak overneemt.